City Of The Future logo City Of The Future logo
MYCROFTMIND
Solutions that help energy distributors, utilities, cities, and manufacturers

AI Data Analytics Energy Management

SMART BUILDINGS

ENERGY

Mycroft Mind byl založen Filipem Procházkou v roce 2007 jako jeden z prvních spin-offů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Společnost se od počátku věnovala problematice umělé inteligence a datové analytiky, od roku 2011 se začala specializovat na tvorbu systémů a služeb pro sběr, správu a vyhodnocování dat z energetických sítí.

Mycroft Mind má za sebou řadu úspěšných projektů pro distributory elektřiny nejen v Česku, kde pracuje pro ČEZ, E.ON i PRE, ale i v zahraničí, kde mezi její klienty patří i jedna z největších světových energetik, španělská Iberdrola. Zkušenosti získala společnost také v oblasti smart city, kde se aktuálně zaměřuje na vytváření podmínek pro vznik energetických komunit prostřednictvím inteligentního řízení lokálních distribučních sítí a především přípravu energetických strategií, které většina měst stále ještě nemá, nebo jsou často již zastaralé. Naše řešení Hlavními produkty Mycroft Mind jsou AI platforma DataGenie a aplikace Visual Grid Analytics. Díky využívání machine learningových modulů dokáže DataGenie rychle zpracovávat opravdu velká množství dat a slouží tak jako robustní AI platforma pro sběr, zpracování, správu a analýzu technických dat z IoT sítí, ať už se jedná o energetické distribuční sítě či městskou infrastrukturu.

Aplikace Visual Grid Analytics z prvků DataGenie vychází a propojuje špičkovou analytiku s vizualizací výsledků v interaktivní 3D scéně - místo excelových tabulek a sady grafů ukazuje snadno pochopitelný model digitálního dvojčete vaší infrastruktury, kde zároveň detekuje a upozorňuje na problémy. Takto například pomáhá energetikám odhalovat místa s černým odběrem elektřiny či domácí nabíjení elektromobilů, které negativně ovlivňuje elektrickou síť ve svém okolí.

Díky internímu týmu 8 matematiků a datových analytiků dokáže Mycroft Mind řešit na míru také specifické use case pro zákazníky. Tato expertíza také zajistila Mycroft Mind pevnou pozici v oblasti vědy a výzkumu, kde dlouhodobě spolupracuje na významných výzkumných projektech s většinou předních českých technických vysokých škol a univerzit. 

Sociální sítě:

https://www.linkedin.com/company/mycroftmind/
https://twitter.com/mycroft_mind


Kontakty:

info@mycroftmind.com
+420 511 112 170
Botanická 554/68a, 60200 Brno
www.mycroftmind.comwww.visualgridanalytics.com